Vilkår for bruk av Tausendschön nettsted

Denne siden (sammen med de øvrige vilkårene som angis på Tausendschön nettsted) beskriver vilkårene som gjelder for bruk av Tausendschön nettsted. Les disse brukervilkårene nøye før du begynner å bruke nettstedet. Ved å bruke nettstedet aksepterer du disse brukervilkårene. Vennligst avstå fra å benytte nettstedet dersom du ikke aksepterer brukervilkårene.

 

Informasjon om oss

Nettstedet driftes av Tausendschön Einrichtungen GmbH. Du finner mer informasjon om oss under Kontakt- og selskapsinformasjon.

 

Din bruk av nettstedet

Du kan bare bruke nettstedet til lovlige formål. Du skal ikke bruke nettstedet

 • på en måte som bryter med gjeldende nasjonale eller internasjonale lover eller forordninger,
 • med det formål å skade eller forsøke å skade mindreårige på noen måte, 
 • ved å bevisst overføre opplysninger, sende eller overføre materiale som inneholder virus, trojanske hester, ormer, tidsbomber, tastaturloggere, spionprogram, anonseprogrammer eller andre skadelige programmer eller lignende datakoder som har til formål å påvirke driften av programvare eller maskinvare.

Herunder bekrefter du at nettstedet ikke vil benyttes til å

 • spre søppelpost eller uønsket e-postmateriale,
 • utgi deg for å representere Tausendschön Einrichtungen GmbH,
 • forfalske overskrifter eller på annen måte manipulere innholdet på nettstedet for å skjule opphavet eller materialet som sendes via nettsiden,
 • legge igjen falske opplysninger om din tilknytning til personer eller selskaper,
 • opptre på en måte som virker negativ på andre brukeres mulighet til å bruke nettstedet,
 • utføre kriminelle aktiviteter,
 • publisere eller spre materiale som er et brudd mot eller krenker andres rettigheter eller som er ulovlig, krenkende, ærekrenkende, vulgært eller på annen måte støtende eller som inneholder reklame for eller anbud koblet til produkter eller tjenester,
 • samle inn eller lagre personopplysninger om andre brukere uten deres uttrykkelige samtykke,
 • bryte brukerens rett til å trekke tilbake slike samtykker, som beskrevet før.

Dersom du bryter våre brukervilkår, er du erstatningsansvarlig for eventuell skade Tausendschön Einrichtungen GmbH rammes av som følge av dine handlinger.


Immaterielle rettigheter

Tausendschön Einrichtungen GmbH er eier eller lisenstaker av alle immaterielle rettigheter som finnes på nettstedet og som publiseres på den. Du kan utelukkende benytte deg av, hente og/eller bruke informasjon på nettstedet til personlig og ikke-kommersiell bruk. Denne retten utgjør ingen overdragelse av eierrettighetene til materialet eller til kopier av materialet. Vær oppmerksom på at du ikke kan gjøre noen endringer i materialet, eller reprodusere, spre, offentlig vise eller spille av eller på annen måte bruke eller formidle det til allmennheten eller til kommersielle formål. Du kan heller ikke bruke illustrasjoner, fotografier, video- eller lydsekvenser eller noen grafikk uten å angi kilden. Materialet på nettstedet kan ikke brukes til kommersielle formål uten at du på forhånd har innhentet godkjenning fra Tausendschön Einrichtungen GmbH.

Ved å bruke nettsiden forplikter du deg til å følge internasjonale og nasjonale lover om opphavsrett, samt forhindre ulovlig distribusjon og kopiering av materialet.

 

Koblinger og informasjon på nettstedet

Tausendschön Einrichtungen GmbH gir ingen løfter eller garantier for nøyaktigheten i lenker eller annen informasjon som finnes på nettstedet. Vi gir ingen garantier vedrørende materialet/innholdets korrekthet eller fullstendighet, inkludert påliteligheten til anbefalinger, påstander, uttalelser og annen informasjon som vises eller spres via nettstedet. All informasjon gjøres tilgjengelig og skal brukes vel vitende om at Tausendschön Einrichtungen GmbH ikke kan holdes ansvarlig for tap, erstatningsansvar, skade eller kostnader av noen art som oppstår helt eller delvis, direkte eller indirekte som følge av bruk av eller tillit til slik informasjon eller en slik person. Tausendschön Einrichtungen GmbH fraskriver seg uttrykkelig alle løfter og garantier, uttrykkelige og underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål eller forsikringer om at innholdet ikke krenker rettighetene til tredjepart eller driften av nettstedet og innholdet, med mindre annet lovgivning forbyr slik fraskrivelse.

Tausendschön Einrichtungen GmbH garanterer ikke at nettsiden eller serverne der nettstedet ligger, eller elektroniske meldinger som sendes av firmaet, er uten virus eller andre skadelige data.

Tilgjengeliggjøring av koblinger skal ikke tolkes som at Tausendschön Einrichtungen GmbH eller nettstedet støtter, samarbeider med, er tilknyttet eller har juridisk rett til å bruke varemerker, logoer eller opphavsrettsbeskyttede symboler som vises i eller som kan åpnes via koblingene, eller at koblede nettsteder har rett til å benytte seg av varemerker, merker, logoer eller opphavsrettsbeskyttede symboler som tilhører firmaet eller datterselskapet.

 

Ansvar for tapsbegrensning

Uten innvirkning på ansvarsbegrensningen som er angitt i disse brukervilkårene, skal du treffe alle rimelige tiltak for å begrense dine tap som oppstår i forbindelse med erstatningskrav eller en prosess (uansett om det gjelder forsømmelse, avtalebrudd eller annet) som du starter eller innleder mot Tausendschön Einrichtungen GmbH.

 

Eksterne koblinger til nettstedet

Alle lenker til nettstedet må først godkjennes skriftlig av Tausendschön Einrichtungen GmbH. 

 

Endringer i og eventuelle driftstopp på nettstedet

Vi jobber for å oppdatere nettstedet regelmessig og kan når som helst endre innholdet. Tausendschön Einrichtungen GmbH forbeholder seg derfor retten til når som helst å gjøre endringer i eller korrigere feil i deler av nettstedet, gjøre andre endringer på nettstedet eller i materialet og produktene og tjenestene som er beskrevet på nettstedet, uten nærmere varsel. Du forventes å kontrollere denne siden fra tid til annen for å se eventuelle endringer vi har gjort.

Driftsstopp for vedlikehold og lignende kan forekomme på nettstedet. Tausendschön Einrichtungen GmbH tar ikke ansvar for forstyrrelser, avbrudd eller andre problemer som kan forekomme på nettstedet. Ved behov kan firmaet avbryte tilgang til nettstedet eller stenge det på ubestemt tid.

 

Informasjon om deg og dine besøk på nettstedet

Tausendschön Einrichtungen GmbH behandler informasjonen om deg i henhold til våre retningslinjer for personvern .

Du er selv ansvarlig for å ta del av aktuell informasjon om denne behandling, og du garanterer at alle opplysninger som du har oppgitt om deg selv, er korrekte.

 

Service

Servicereparasjonene våre består blant annet av forberedelser til servicebesøk (f.eks. avtalt tid for servicebesøk) og reparasjon. I forbindelse med forberedelsene og reparasjon kan vi kontakte forbrukerne som bestilte tjenesten. Personopplysninger som innhentes fra forbrukerne i forbindelse med et servicebesøk, blir behandlet i henhold til gjeldende lokale lover. 

 

Lovanvendelse

Din bruk av nettsiden og disse brukervilkårene er underlagt norsk materiell rett uten anvendelse av de aktuelle lovvalgsreglene.

Takk for at du besøker nettsiden!